Slots Plus képernyőkép
Tárolja az RSS-t

slots Plus

A SlotsPlus.eu szoftver használatával és feltéve, hogy Ön (a „Felhasználó”) 18 éves vagy annál idősebb, akkor Ön úgy ítéli meg, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a következő megállapodást kössön a SlotsPlus.eu-vel, és elfogadja a feltételeit, amelyeket a SlotsPlus.eu elfogad. Kérjük, olvassa el figyelmesen a megállapodást, és konzultáljon a joghatósággal, ha kétségei vannak a jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban; győződjön meg róla, hogy egy példányt tárol a feljegyzésekhez.

A megállapodás célja
E megállapodás célja, hogy szabályozza a SlotsPlus.eu és a Felhasználó közötti jogviszonyt, miután a Felhasználó a SlotsPlus.eu szoftvert a www.slotsplus.eu címen kapta meg. A SlotsPlus.eu ezáltal személyes, nem kizárólagos, nem átruházható al-licencet ad a Felhasználónak a szoftver használatához a kaszinóban való játékhoz.

Felhasználó nyilatkozatai
A Felhasználó kijelenti és garantálja, hogy:

Minden, a SlotsPlus.eu-ra benyújtott regisztrációs űrlapban található Felhasználó adatai igazak és helyesek.
A felhasználó használja a szoftveralkalmazást az interneten való játékra saját személyes személyes használatra, és nem üzleti célokra, vagy mások által történő használatra.
Olvassa tovább a SlotsPlus.eu nyilatkozatait
A SlotsPlus.eu kijelenti és garantálja, hogy:

A SlotsPlus.eu virtuális kaszinó szerencsejátékának működése csak olyan felhasználók felé irányul, akik saját joghatóságuk szerint nem tiltják meg az interneten a szerencsejátékot a szoftver alkalmazásával. A SlotsPlus.eu nem szándékozik arra, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára, hogy az internetes szerencsejátékra vonatkozó szoftvert a Felhasználó otthoni joghatóságának bármely törvényével ellentétben alkalmazza.

Az internetes szerencsejátékra vonatkozó szoftver alkalmazása biztosítja a felhasználó végső véletlenszerű és tisztességes esélyeit („Atlantic City, Las Vegas szabályok” vagy jobb).
A legújabb privát / nyilvános kulcs titkosítás használatával a SlotsPlus.eu minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Felhasználó által használt jelszavak és felhasználói nevek alaposan biztonságosak legyenek a harmadik féltől való hozzáférés ellen az interneten történő továbbítás során.
Szabályok és utasítások
A Szoftver Felhasználó általi alkalmazását kizárólag a SlotsPlus.eu szabályainak és utasításainak megfelelően, a szoftverben és / vagy a SlotsPlus.eu internetes webhelyén, időről időre, többek között korlátozás nélkül kell elvégezni, és korlátozás nélkül szabályozni. , a szerencsejáték-módszerek, a játékszabályok, a fizetési eljárások és a nyeremények kifizetése tekintetében.

Távközlési szolgáltató
A SlotsPlus.eu semmilyen módon nem vállal felelősséget a Felhasználó internetszolgáltatójának („ISP”) olyan tevékenységeiért vagy mulasztásaiért, amelyekkel a Felhasználó szerződést kötött a SlotsPlus.eu (c) elérésére, és a SlotsPlus.eu nem vállal résztvevője legyen a felhasználó és az internetszolgáltató közötti vitáknak, és ilyen viták sem befolyásolhatják a felhasználó e megállapodás szerinti kötelezettségeit.

Szerzői jogok / védjegyek
A felhasználó vállalja, hogy tiszteletben tartja a SlotsPlus.eu (c) művelettel és a szoftverrel kapcsolatos valamennyi szerzői jogot és / vagy védjegyet, és minden szükséges óvatosságot gyakorol a titkosítási kulcs és egyéb biztonsági intézkedések használatában.

Felhasználói visszaélés
Abban az esetben, ha a SlotsPlus.eu úgy véli, hogy a Felhasználó visszaél, vagy próbál visszaélni egy bónuszt vagy más promóciót, vagy valószínűleg a SlotsPlus.eu által elfogadott játékpolitikából származó visszaélés vagy jóhiszeműség hiánya miatt részesül, akkor a SlotsPlus.eu abszolút belátása szerint megtagadja, visszatartja vagy visszavonja a Felhasználót bármely bónuszról vagy egyéb promócióról, vagy ideiglenesen vagy véglegesen visszavonja az adott Felhasználóra vonatkozó politikát.

Ismétlődő fiókok
Fiókját regisztrálnia kell a jogi nevében; csak egy számla engedélyezett egy felhasználóra, és minden más, azonos személyes információval megnyitott fiókot „ismétlődő fióknak” kell tekinteni. Az ismétlődő fiókok azonnal bezárásra kerülnek, és a Duplicate Account-ba végrehajtott összes tranzakció visszatérítésre kerül. Azonban a nyeremények vagy bónuszok, melyeket a Duplicate Account aktív állapotában szerzett vagy felhalmozódott, elvész.

Különböző nevekkel, de ugyanabból a háztartásból, számítógépből vagy ugyanazon információból létrehozott számlák, mint a telefonszám vagy az e-mail cím, szintén „ismétlődő számláknak” minősülnek. Azonban minden korlátozás megszűnik, miután megkaptuk a megerősítést, ha a háztartásban több egyedülálló személy van, és minden személynek (számlatulajdonosnak) a Képazonosító és a Segédszámla másolatát kell megadnia.

Befejezés
A Felhasználó bármikor felmondhatja ezt a megállapodást a SlotsPlus.eu-nak írásban történő értesítésével, feltéve, hogy a Felhasználó semmilyen okból nem fizet pénzt a SlotsPlus.eu-nak.

A SlotsPlus.eu fenntartja a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból, saját belátása szerint felmondja a Felhasználó tagságát, és különösen olyan tevékenység esetén, amely kárt okozhat a SlotsPlus.eu-nak és / vagy annak tagjainak, beleértve, de nem kizárólag, a következőket: csalás, bónuszok és egyéb promóciók, visszaélésszerű és megalapozatlan állítások és a kaszinó szoftverének visszaélése.

A Felhasználó vagy a SlotsPlus.eu által a fenti módon történő felmondás után a SlotsPlus.eu visszafizeti a Felhasználót minden olyan pénzösszegre, amely a Felhasználó számláján felül lehet bármely összeg felett, ami a SlotsPlus.eu (ha van ilyen) miatt lehetséges. Mindenesetre a visszatérítés nem haladhatja meg a Felhasználó által végrehajtott eredeti befizetést.

A Felhasználó vagy a SlotsPlus.eu által a fentiekben leírt felmondás nem érinti a másik fél által a jelen Megállapodás alapján jogszerűen esedékes összegek behajtását.

Alkalmazandó jog / joghatóság
A jelen Megállapodást, annak értelmezését és végrehajtását, valamint a felek közötti kapcsolatot a Szerződés törvényei szabályozzák és értelmezik. Egyesült Királyság.
A jelen Megállapodásból közvetlenül vagy közvetve felmerülő bármely igényt vagy vitát Panama országának illetékes bíróságához kell benyújtani, amely bíróság kizárólagos joghatósággal rendelkezik. A fentiek ellenére a SlotsPlus.eu-nak joga van eljárást indítani a Felhasználó ellen a Felhasználó otthoni illetékességének bíróságán vagy máshol.

Módosítások
A SlotsPlus.eu fenntartja magának a jogot, hogy időről időre módosítsa ezeket a Feltételeket és feltételeket. A felhasználóknak javasoljuk, hogy ezeket a szerződési feltételeket havonta egyszer, a SlotsPlus.eu weboldalán vizsgálják felül annak megállapítása érdekében, hogy milyen módosításokat tettek, ha vannak ilyenek.

Ezt a megállapodást a SlotsPlus.eu ÉS a FELTÉTELEK "FELTÉTELEI" SZERINTI BEVEZETŐ RÉSZÉBEN EMLÍTETT FELHASZNÁLÓ VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE, A HASZNÁLATI SZOFTVER TELEPÍTÉSÉN.

Játssz mosthttp://www.slotsplus.eu

Kaszinó kupon bónuszok

Teljes: 9,166

Kupon kaszinó bónusz

Kupon kaszinó bónusz

Kupon kaszinó bónusz

Kupon kaszinó bónusz

Kupon kaszinó bónusz

Kupon kaszinó bónusz

Kupon kaszinó bónusz

Kupon kaszinó bónusz

Kupon kaszinó bónusz

Kupon kaszinó bónusz

Kupon kaszinó bónusz

Kupon kaszinó bónusz

Kupon kaszinó bónusz

💎
siker 100%

Kupon kaszinó bónusz

Kupon kaszinó bónusz

Oldal 1 a 6121 2 3 ... 612

Nem megbízható bónuszok

Teljes: 0

Sajnálom, nincs bónusz kaszinó